Referat af generalforsamling 2021 og konstituering af bestyrelsen