Hvad er mærkesvømning

I Bording Svømmeklub afholder vi mærkesvømning 2 gange i vintersæsonen i den tid vi samlet har til træning om torsdagen (17.15 – 18.45). Vi svømmer indtil kl. 18.30 og så er det tid til opgørelse af vindere og overrækkelse af medaljer. Vedr. foto se andet sted på siden.

Målet er, at svømmerne forsøger at svømme så langt som muligt inden for tidsrummet. Det bedste er, hvis du starter med at svømme baner – så er du mest frisk og kan så nyde en fortjent sejr – i det lille bassin bagefter. Husk at få tisset inden du starter.


· Vi sætter de øvede svømmere i gang først, så de kan udnytte tiden optimalt – de svømmer på de midterste baner og har jo prøvet det adskillige gange før. Gælder Fortsætter B – holdet.

· Fælles velkomst på arealet til de øvrige svømmere (Fortsætter D og C samt evt. begyndere) og fordeling af banerne.
· Der er fremmed dommer til bedømmelse af mærker på 200 meter og op til ca. 400 meter. Se beskrivelse nedenfor.

Kravene for at få et rigtigt mærke er: Svømning i god sikker stil * , uden ophold/pause på bund og kant og uden brug af hjælpemidler. Det er en dommer, der godkender svømningen.

Specielt omkring 200 meter mærket:


200 meter mærket en kritisk størrelse. Svømmehaller har det som et almindeligt krav for at kunne få lov at hoppe fra vipper og være på det dybe. ”. Deri er vores bekymring.
De fleste kan kæmpe sig igennem 200 meter på viljen - men vi vil ikke godkende svømning der ikke er god teknik og vi godkender heller ikke 200 meter rygcrawl. Det må gerne være et fint mix af flere stilarter som f.eks. crawl eller bryst svømning og lidt rygsvømning. Det skal være et udtryk for, at man kan mestre det dybe bassin med vipperne og blive tumlet rundt med ”de store”.
Baggrunden er: Svømmehallen rettede for nogle år siden henvendelse til svømmeklubberne, da de så ”ikke-svømmere” stille med 200 meter mærker. Og de var meget bekymrede for børnenes sikkerhed. Derfor er vi skrappe! Man kunne fristes til at sige, bare det var et 1000 meter mærke i stedet. Så er der nemlig nogle baner i armene og benene – og dermed større sikkerhed. Men det kan I jo selv være med til at sætte som mål sammen med jeres barn. Ikke alle børn er lige store ”vandhunde” – og derfor bliver forældre-kravet nogle gange 200 meter svømning. Og det er for lidt – sæt målet til 1000 meter i stedet. Så har vi lidt længere tid til at få lært noget god teknik i flere stilarter.


Der svømmes mærke: Når det er uden hjælpemidler – uden pauser ved kant eller bund. Mærket koster 10 kr. og der følger et officielt diplom med.

Der svømmes BSK diplom: Hvis mod og teknik ikke helt rækker til at svømme uden hjælpemidler (bælte, plade, vinger), laver vi et diplom (klubbens eget) - og dette er gratis.


Der er også mulighed for at leget i det lille bassin, hvis du ikke synes du er klar til udfordringen endnu.
Du skal starte i den dybe ende og skal skrives på en tælle-plade inden du går i gang.
Når du ikke vil svømme mere eller vi er færdige, får du en lille seddel fra din tæller som du/eller din mor/far skal aflevere hos diplom-skriverne, der sidder på den lille forhøjning ved det lille bassin.
Der er saft og kage til alle deltagere.

Umiddelbart efter kl. 18.30 tælles der op og vi laver en lille medaljeoverrækkelse samt fotografering af vinderne.


Det lille bassin:

Undervisningen i det lille bassin er ikke normal denne dag. Der kommer flere børn i bassinet og der skal naturligvis stadig være plads til de små i bassinet. Trænerne og hjælperne styrer løjerne – og det er en lidt anderledes svømmedag for alle.

Skulle der være en eller flere, der har mod og lyst til at prøve at svømme i det store, er I naturligvis velkomne til dette. Der er bedst plads i bassinet fra kl. ca. 18. til 18.30. De må gerne starte i den lave ende og følges med en hjælpetræner, der så får svømmeren skrevet på listen hos tælleren. Vælg bane 1 – tak!


Fotografering:
Vi tillader os at tage foto af svømmerne og derefter lægge dem på hjemmesiden. Vi sørger selvfølgelig for at det er anstændige billeder af børnene der kommer på hjemmesiden. Har du / I af en eller anden grund ikke lyst til at dit barn/ børn kommer på Svømmeklubbens hjemmeside, acceptere vi det fuldt ud, men du / I skal giv besked herom til bestyrelsen, der står for fotograferingenVi har brug for hjælpsomme forældre til at tælle baner