Referat fra generalforsamling i Bording Svømmeklub 2022

Sted: Bording Friluftsbad

Tidspunkt: onsdag den 23/2 kl. 19:30

Der var 8 fremmødte

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
  • Jesper Olsen valgt
 • Valg af stemmetæller
  • Stefan Magnussen valgt
 • Bestyrelsens beretning
  • Formanden fremlagde beretningen. Den kan ses under beretninger
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  • Årets resultat er på 69.379. Dog er der ekstraordinære indtægter fra DGI og DIF pulje (ca. 30000, som skal bruges inden maj 2022), og der mangler lokaleleje (ca. 6800) samt manglende dommerbetaling (ca. 2000). Og der har været ekstra indtægter på kalender, grillaftenen .
   Det kan betyde at resultatet vil blive påvirket af det næste år. 
 • Indkomne forslag
  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
   • Der er ikke kommet forslag.
 • Valg til bestyrelse
  • På valg er:
   • Allan Gaarsdal Hedegaard, ønsker genvalg
    • Allan Gaarsdal Hedegaard er genvalgt.
   • Kristian Bach Jensen, modtager ikke genvalg
    • Mette Kirkeby Magnussen er valgt.
 • Valg af suppleanter
  • På valg er:
   • Torben Dyhl Hjorth, modtager ikke genvalg
    • Helle Schulz er valgt
 • Valg af revisor
  • På valg er:
   • Louise Hultgren, modtager ikke genvalg
    • Tina Rahbek Nielsen er valg
 • Eventuelt

Vedtægtsændringerne vedtaget på sidste generalforsamling træder i kraft nu.

Bestyrelsen konstituerer sig således:

 • Formand: Allan Gaarsdal Hedegaard
 • Næstformand: Jesper Olsen
 • Kasserer: Natacha Hald
 • Bestyrelses medlem: Mette Kirkeby Magnussen
 • Bestyrelses medlem: Palle Yde Noermark

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Vent venligst...