Referat generalforsamling 21/2 2023

Referat generalforsamling 21/2 2023

Sted: Bording Friluftsbad, Borgergade 23, 7441 Bording

Tidspunkt: Tirsdag den 21/2 kl. 19:30

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
  • Palle Yde Noermark er valgt

 • Valg af stemmetæller
  • Allan Gaarsdal Hedegaard er valgt

 • Bestyrelsens beretning
  • Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formanden. Beretningen, blev godkendt og kan ses her.

 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
  • Regnskabet blev fremlagt og godkendt på generalforsamlingen. Der var som forventet et underskud, pga. køb af materialer og jubilæums fest. Resultatopgørelsen for 2022 kan ses her.

 • Indkomne forslag
  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
   • Der er ikke modtaget forslag.

  • Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægterne

   Ændring af §9 Stk2.

   Fra:
   Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel på www.7441.nu og via klubbens egen hjemmeside samt via Conventus til medlemmerne.
   Formandens navn og adresse fremgår af klubbens hjemmeside.

   Til:
   Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel på www.7441.nu og via klubbens egen hjemmeside samt via Conventus til medlemmerne.
   Formandens navn og e-mailadresse fremgår af klubbens hjemmeside.

   • Forslaget blev vedtaget enstemmigt og træder derfor i kraft efter den næste ordinære generalforsamling.
     
 • Valg til bestyrelse

  • På valg er:
   • Jesper Olsen, modtager ikke genvalg
    • Vibeke Staun Christensen er valgt.
   • Natacha Hald, modtager genvalg
    • Genvalgt
   • Palle Yde Noermark, modtager genvalg
    • Genvalgt

 • Valg af suppleanter

  • På valg er:
   • Stefan Magnussen, modtager genvalg
    • Genvalgt

 • Valg af revisor

  • På valg er:
   • Hanne Bækgaard Knudsen, modtager genvalg
    • Genvalgt

 • Eventuelt
  • Der var ingen punkter under eventuelt

Der er indkaldt til konstituerende møde den 14.03.2023

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Vent venligst...