Tilmelding til vintersæsonen 2021/2022 er åben

Referat af generalforsamling 2021 og konstituering af bestyrelsen