Indkaldelse til generalforsamling i Bording Svømmeklub for 2023

Sted: Klublokalet i Ikast Svømmehal (ovenpå omklædningen)

Tidspunkt: Torsdag den 7/3 2024 kl. 17:20

Der vil blive serveret kaffe og kage. 

OBS: Svømmetiderne vil denne dag være slået sammen, så børnene har mulighed for at deltage i vand aktivitet i hele tidsrummet 17.15-18.45, men i samme bassin som de plejer at svømme i. Så der er rig mulighed for at deltage i generalforsamling.

Dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af stemmetæller
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 • Indkomne forslag
  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen har følgende forslag til ændring af vedtægterne:

Ændring af §9
Fra:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den afholdes hvert år medio februar med følgende dagsorden:

Foreslået ændret til:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. 

Den afholdes hvert år senest ultimo marts med følgende dagsorden:

 • Valg til bestyrelse
  • På valg er:
   • Allan Gaarsdal Hedegaard, ønsker genvalg
   • Mette Kirkeby Magnussen, ønsker genvalg
 • Valg af suppleanter
  • På valg er:
   • Helle Schultz, ønsker genvalg
 • Valg af revisor
  • På valg er:
   • Tina Rahbek Nielsen, modtager ikke genvalg
 • Eventuelt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Please reload

Vent venligst...