Beretning 2022

Afslutningen på vintersæsonen 2021-2022 blev den bedste vi længe har haft. Det var den første sæson i lang tid, hvor det ikke var Corona der var i fokus. Sæsonen blev afsluttet med mærkesvømning, hvor børnene fik lov til at vise hvor dygtige de var blevet til svømning i løbet af sæsonen.

Som noget nyt forsøgte vi os med at udskille diplom uddelingen til den efterfølgende uge. Mærkesvømning kan sagtens være en stressende oplevelse, og det forsøgte vi at imødegå med dette tiltag.

Sommer holdene startede primo juni og fortsatte til slutningen af August. Sommeren 2022 var varm og tør, og det kan ses på vores medlemstal. Der var væsentlig flere sommer svømmere i 2022 end der plejer at være. 

Sommer sæsonen blev afsluttet med mærkesvømning og slikposer på badet, og som noget nyt foregik det over to dage.

Opstarten af vintersæsonen  forløb uden de store problemer.

Vi har som noget nyt i år haft et voksenhold, både  i sommersæsonen og vintersæsonen. Holdets fokus har ikke været at lære at svømme, men mere at få noget motion i vandet sammen med ligesindede. Det har været en success, men vi kunne dog ønske os at der var nogle flere der ville deltage.

Ud over svømning laver klubben en række tiltag. Formålet med tiltagene er bla. at øge kendskabet til klubben, samt at tjene lidt ekstra penge til klubkassen.

I 2022 har vi bla:

  • Afholdt Disco-Plasco i forbindelse med byfesten. Dette er det største arrangement som klubben afholder. Afholdelsen af Disco-Plasco kan kun lade sig gøre fordi en stor del af klubben samt frivillige hjælper til.
  • Afholdt grillaftener og aftensvømning. 
  • Salg af julekalendere for Børnehjertefonden.

Et arrangement jeg gerne vil fremhæve var vores 50 års jubilæum. Arrangementet blev afholdt på friluftsbadet, hvor vi fik serveret helstegt pattegris fra C-gastronomi. Knap 70 voksne og børn havde tilmeldt sig til arrangementet, og vi er selvfølgelig rigtig glade for at folk ville støtte op om os. Vi er især glade for det private sponsorat fra Ole og Inge Dinis, til Disco-Plasco.

Omkring selve driften: 

Vi tilbyder de hold vi kan – dvs. i det omfang vi kan stille med trænere og hjælpere til. Vores primære fokus er på at lære børn at svømme, men kommer der nye forslag, så kigger vi på mulighederne. 

Vi har i år et medlemstal på 186 medlemmer.

Vores regnskab viser i år et underskud på kr. 8.993. 

Sidste år var overskuddet på kr. 69.379 og medlemstallet var 159.

Fremtiden kan vi kun spå om, men det er ikke uden problemer at drive svømmeklub. Konkurrencen er stor blandt andre fritidsaktiviteter. For at vi kan være attraktiv som svømmeklub, og kunne tiltrække nye medlemmer er det derfor vigtigt at vi:

  • Er synlige, så folk ved at vi findes.
  • Kan tilbyde svømmeundervisning på attraktive tidspunkter.
  • Har dygtige trænere og hjælpetrænere.

For at udvikle vores trænere har vi brugt meget energi på at sende dem på kurser. Kurserne har bla været.

  • Spotkursus for hjælpetrænere.
  • Inspirationskursus til voksen svømning.

Det tænker vi vil gavne os i fremtiden.

For at vi kan drive klubben har vi  behov for et godt forhold til vores samarbejdspartnere. I den forbindelse har vi sagt farvel til den gamle bestyrelse på friluftsbadet. Vi ønsker dem held og lykke med fremtiden, og glæder os til at få et samarbejde op at stå med den nye bestyrelse.

Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingens debat og godkendelse.

På bestyrelsens vegne

Allan Gaarsdal Hedegaard

Formand for Bording Svømmeklub