Beretning for 2023

2023 har været et rigtigt godt år. Efter nogle år hvor medlemstallet har været negativt påvirket af corona nedlukninger, har vi oplevet en støt stigende medlemstilgang. Det er ikke kun Bording svømmeklub som har oplevet stigningen i antal medlemmer. Tendensen kan ses blandt alle DGI svømmeklubber. Lad os håbe at det vil fortsætte i fremtiden.

Årets gang:

Vintersæsonen 2022-2023 blev afsluttet med mærkesvømning, hvor børnene fik lov til at vise hvor dygtige de var blevet til svømning i løbet af sæsonen.

Som tak for indsatsen sluttede vi af med hygge og bowling for alle vores trænere / hjælpetrænere samt bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse fik vi kåret årets BSK`er.

Sommer holdene startede primo juni og fortsatte til slutningen af august. Sommeren 2023 var vejrmæssigt lidt blandet, men det lod ikke til at påvirke vores svømmere.  Der var væsentlig flere sommer svømmere i 2023 end der plejer at være.

Sommersæsonen blev afsluttet med mærkesvømning og grill på badet. Vi opfordrede forældre til at tage mad med til grillen efter endt træning, hvor klubben stod for salg af drikkevarer og is. Det var en succes.

Opstarten af vintersæsonen  forløb uden de store problemer.

Det er andet år vi udbyder vinterhold til voksne. Sidste år evaluerede vi det til at være en succes, men vi ønskede dog at der var lidt flere deltagere. Det ønske har vi fået opfyldt i år, hvor vi kører med et fuldt hold. Lad os håbe at det fortsætter.

Ud over svømning laver klubben en række tiltag. Formålet med tiltagene er blandt andet at øge kendskabet til klubben, samt at tjene lidt ekstra penge til klubkassen.

I 2023 har vi bla:

 • Afholdt Disco-Plasco i forbindelse med byfesten. Dette er det største arrangement som klubben afholder. Afholdelsen af Disco-Plasco kan kun lade sig gøre, fordi en stor del af klubbens faste frivillige samt frivillige hjælper til.
 • Afholdt grillaftener og aftensvømning.
 • Deltaget i foreningsmarkedet i Ikast strøgcenter.
 • Deltaget i bevægelsesuge.
 • Oprettet sponsoraftale ved OK. Det vil vi selvfølgelig opfordre folk til at benytte

Omkring selve driften:

Vi tilbyder de hold vi kan – dvs. i det omfang vi kan stille med trænere og hjælpere til. Vores primære fokus er på at lære børn at svømme og udbyde motionshold til voksne, men kommer der nye forslag, så kigger vi på mulighederne.

Vi har i år et medlemstal på 222 medlemmer.

Vores regnskab viser i år et overskud på kr. 9017.

Sidste år var der et forventeligt underskud på kr. 8993 og medlemstallet var 186.

Fremtiden kan vi kun spå om, men det er ikke uden problemer at drive svømmeklub. Konkurrencen er stor blandt andre fritidsaktiviteter. For at vi kan være attraktiv som svømmeklub, og kunne tiltrække nye medlemmer er det derfor vigtigt at vi:

 • Er synlige, så folk ved at vi findes.
 • Kan tilbyde svømmeundervisning på attraktive tidspunkter.
 • Har dygtige trænere og hjælpetrænere.

For at udvikle klubben har vi brugt meget energi på kursus aktivitet denne sæson. Kurserne har bla været:

 • Trænere  har deltaget i svømningens grunduddannelse
 • Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i DGI`s frivilligheds uddannelse.

Det tænker vi vil gavne os i fremtiden.

Jeg vil gerne takke dem der har været medvirkende til at drive Bording svømmeklub. Det gælder bla.

 • Trænere og hjælpetrænere. De viser stort engagement, og er med til at vores svømmere føler sig godt tilpas.
 • Ad hoc hjælpere for at træde til når der er behov for det. Det gælder både hjælpere der er tilknyttet klubben, men også hjælpere der ikke direkte er tilknyttet klubben.
 • Bestyrelsen for at være med til både at drive klubben i det daglige og for at være med til at udvikle klubben.

Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingens debat og godkendelse.

På bestyrelsens vegne

Allan Gaarsdal Hedegaard

Formand for Bording Svømmeklub