Bestyrelsens beretning 2021

Som alt andet i verden har Covid også påvirket BSK og den måder vi driver svømmeklub på.

Afslutningen på vintersæsonen 2020-2021 blev ikke som vi havde håbet på. Pga. Corona restriktioner blev vintersæsonen afbrudt før jul, og vi kunne derfor ikke gennemføre svømmeundervisningen som planlagt.

Hen i foråret blev der mulighed for at få vores svømmere tilbage i vandet. Og da vi havde booket Ikast svømmecenter længere end sæsonen varer for at kunne uddanne livreddere til “badet” fik vores svømmere i stedet disse ekstra gange.

Forældre var forment adgang i svømmecenteret og bestyrelsen tog sig i stedet af at være ekstra hænder. Det var en stor succes og forløb gnidningsfrit.

Vores sædvanlige aktiviteter ifm. sæsonafslutning som fx. mærkesvømning kunne ikke gennemføres under disse forhold. Men svømmerne fik en slikpose den sidste gang før sommerpausen.

Sommer Holdene blev også noget anderledes end vi er vant til. Friluftsbadet åbnede 2 måneder senere end de plejer. Vi tilpassede os, ved at rykke sæson opstarten frem til primo juli, og kunne tilbyde 8 gange svømning hen over sommeren. 

Sommer sæsonen blev afsluttet med mærkesvømning og grill på badet.

Opstarten af vintersæsonen  forløb uden de store problemer. Dog har vi stadig skulle forholde os til Corona situationen. Der har jævnligt været smitte udbrud på svømme holdene, både hos deltagere og trænere. 

For at vi som klub kunne håndtere Corona på bedste vis, nedsatte bestyrelsen et Corona udvalg. Formålet med udvalget var at man kunne reagere hurtigt, uden at man skulle involvere hele bestyrelsen. Det har der været behov for.

Ud over svømning laver klubben en række tiltag. Formålet med tiltagene er bla. at øge kendskabet til klubben, samt at tjene lidt ekstra penge til klubkassen.

I 2021 har vi bla:

  • Afholdt Disco-Plasco i forbindelse med byfesten. Dette er det største arrangement som klubben afholder. Afholdelsen af Disco-Plasco kan kun lade sig gøre fordi en stor del af klubben samt frivillige hjælper til.
  • Afholdt grillaftener og aftensvømning. Dette var et nyt tiltag som vi har afprøvet for første gang i år. Det er et nemt setup som ikke kræver det helt store fra klubbens side.
  • Salg af julekalendere for Børnehjertefonden.
  • Tilskudssøgning ved DGI`s forenings pulje.

Omkring selve driften: 

Vi tilbyder de hold vi kan – dvs. vi kan stille med trænere og hjælpere til.  Kommer der nye forslag, så kigger vi på mulighederne. Vores fokus er på at lære børn at svømme. 

Skulle der være ønske om voksen begyndersvømning, babysvømning eller andet – er vi selvfølgelig klar til at gøre forsøget med det. 

Vi har i år et medlemstal på 159 medlemmer.

Vores regnskab viser i år et overskud på kr. 69.379. Beløbet er ikke fratrukket ubrugte puljemidler. Sidste år var overskuddet på kr. 8.851 og medlemstallet var 131.

Fremtiden kan vi kun spå om, men det er ikke uden problemer at drive svømmeklub. Konkurrencen er stor blandt andre fritidsaktiviteter. For at vi kan være attraktiv som svømmeklub, og kunne tiltrække nye medlemmer er det derfor vigtigt at vi:

  • Er synlige, så folk ved at vi findes.
  • Kan tilbyde svømmeundervisning på attraktive tidspunkter.
  • Har dygtige trænere og hjælpetrænere.

De sidste par sæsoner har også været præget af Corona. Lad os håbe at det er ved at være et overstået kapitel. Det vil alt andet lige gøre det nemmere at drive svømmeklub uden Corona.

Hermed overdrages beretningen til generalforsamlingens debat og godkendelse.

På bestyrelsens vegne

Allan Gaarsdal Hedegaard

Formand for Bording Svømmeklub